Κούνια Με Εκσκαφέα


Τύφλα να έχουν τα λούνα πάρκ. Αν έχετε φίλο, χειριστή εκσκαφέα, του ζητάτε να σας κρεμάσει από τη δαγκάνα και να αρχίσει την περιστρογή. Μην το δοκιμάσετε σπίτι! 😛

Περισσότερα Αστεία Βίντεο

Κάντε ένα σχόλιο για το βίντεο