Φρεσκοβαμμένο Παγκάκι


Ένας κύριος βάφει την πλάτη του με ρίγες ίδιου χρώματος με αυτό που έχει το παγκάκι και κάθεται σε αυτό διαβάζοντας εφημερίδα. Όταν σηκώνεται, αυτοί που κάθονται δίπλα του τρομάζουν, νομίζοντας ότι το παγκάκι είναι φρεσκοβαμμένο.

Περισσότερα Αστεία Βίντεο

Comments are closed.